Relining

Vad är Relining?

Äldre avloppsrör är en vanlig orsak till vattenskador i alla typer av fastigheter. När rören börjar rosta uppstår med tiden skador av olika slag som kan leda både till större läckage med vattenskador som följd och till droppläckage som kan orsaka tillväxt av mikrober som bakterier och mögel.

Det är viktigt att åtgärda sina gamla och slitna rör i tid – då sparar man både pengar och minimerar besvären! Har ni rör äldre än 50 år är det dags att fundera över en renovering av rörsystemet och första steget är att boka en tid för rörinspektion – det erbjuder vi kostnadsfritt!

När man väljer metoden relining, eller rörinfodring som det också kallas, innebär det att nya hållfasta plaströr installeras inuti de gamla rören. Inget rivningsarbete är nödvändigt och metoden är både snabb och kostnadseffektiv. Första steget efter rörinspektionen är att rengöra de gamla rören och det görs genom så kallad fräsning där beläggningar och eventuella rötter tas bort vilket ger en slät insida på röret.

När detta är klart är dags att utföra själva reliningen och materialet består av ett foder/“strumpa” som kapas i rätt längd och Epoxi, som är en härdplast. “Strumpan” suger åt sig Epoxi och förs sedan in i röret med hjälp av tryckluft och när den härdat har man skapat ett nytt och hållfast rör i det gamla röret med en teknisk livslängd på 50 år. 

Vill du anlita en rörinspektion i Stockholm redan idag?

Asmar Relining har över 10 års erfarenhet av branchen. Vi kan relining och levererar alltid kvalité

Kontakt

Öppettider

Adress