Fräsning/Spolning

Fräsning/Spolning

Rör som har mycket beläggningar eller där rötter har växt in i rören kan vara svåra att bedöma. Man behöver då genomföra fräsning för att rensa bort det oönskade och sedan spola för att få en bra bild av rörens skick. Vi erbjuder också spolning i syfte att underhålla rörsystemet vilket är viktigt för att minska beläggningar.

Görs inte detta regelbundet finns risk för skador på rören då vattnet pga beläggningar och fett blir stående och rören rostar. Genom ett serviceavtal kan vi sköta regelbundna spolningar efter vår relining.

Vill du anlita en rörinspektion i Stockholm redan idag?

Asmar Relining har över 10 års erfarenhet av branchen. Vi kan relining och levererar alltid kvalité

Kontakt

Öppettider

Adress